Έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος OUTLET στην Έδρα της Εταιρείας

Έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος OUTLET στην Έδρα της Εταιρείας

Έναρξη λειτουργίας νέου εκπτωτικού καταστήματος λιανικής πώλησης, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Έναρξη λειτουργίας νέου εκπτωτικού καταστήματος λιανικής πώλησης, στην πόλη της Θεσσαλονίκης