Ετήσια Οικονομική Έκθεση – 31 12 2021 (pdf, zip, iXBRL viewer)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 12 2021 – pdf

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 12 2021 – zip

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 12 2021 – ESEF iXBRL viewer zip

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2021

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2021

Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση – 30 06 2021

Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση – 30 06 2021

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2020

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ Τριμήνου 2020

Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση – 30 06 2020

Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση – 30 06 20200

Ετήσια Οικονομική Εκθεση, για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017

Ετήσια Οικονομική Εκθεση, για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017