Μετοχική Σύνθεση
ΜέτοχοςΠοσοστό
Ανεζουλάκη Ελένη (Κ.Ε.Μ.)9,82
Λαδένη Αναστασία 14,98
Λαδένη Ελένη 18,50
Λαδένης Παύλος 32,72
Επενδυτικό Κοινό 23,98