Ιστορικό

1947 – O Ιωάννης Λαδένης ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη την ατομική του επιχείρηση παραγωγής εσωρούχων. Η εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της κάτω από τις δύσκολες οικονομικοπολιτικές συνθήκες της εποχής και φυσικά με υποτυπώδη τεχνολογική υποστήριξη.

1965 – H ατομική επιχείρηση του Ιωάννη Λαδένη μετεξελίχθηκε σε Ομόρρυθμη Εταιρία, οπότε και ετέθη ο θεμέλιος λίθος για τη δημιουργία της νεότερης εταιρίας .

1970 – Έτος-σταθμός στην ιστορία της εταιρίας καθώς προχώρησε στη μεταστέγαση των εγκαταστάσεων παραγωγής σε νέο εργοστάσιο. Η κίνηση αυτή επέτρεψε την αύξηση της παραγωγής και τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της.

1974 – Η Ομόρρυθμη του Ιωάννη Λαδένη μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “Αφοί Ι & Β Λαδένης ΑΕ MINERVA” Βιομηχανία Πλεκτικής.

1975 – 1995 – Η Μινέρβα σταδιακά εμπλουτίζει τη γκάμα των προϊόντων της ενώ παράλληλα επενδύει σε τεχνολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα της. Παράλληλα, εδραιώνεται στην αγορά του ανδρικού εσωρούχου με ένα πολύ ισχυρό Brand Name.

1995 – Οι κοινές ανώνυμες μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 100 δραχμές (ΕΥΡΩ 0.29) έκαστη, εισήχθησαν στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε από δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση.

2001 – Η MINERVA ίδρυσε θυγατρική εταιρία στη Ρουμανία με την επωνυμία MINCO ROMANIA SRL, με σκοπό την παραγωγή μέρους των προϊόντων της και τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων στην αγορά της Ρουμανίας και των γειτονικών χωρών.

2002 – Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της επένδυσης στην Ρουμανία και η MINCO ROMANIA RTL ξεκίνησε δυναμικά την παραγωγή νέων προϊόντων.

2003 – Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2003, επένδυση ύψους 915 χιλ. € της θυγατρικής εταιρίας MINCO ROMANIA SRL υπήχθηκε σύμφωνα με γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 2601/98 με ποσοστιαία επιχορήγηση 30% .

2004 – η εταιρεία ίδρυσε από κοινού με μέλη της οικογένειας Δ.Σκενδέρογλου Ανώνυμο εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. και με σκοπό :

την Βιομηχανική παραγωγή κι’ εμπορία πλεκτών ειδών εν γένει , δηλαδή υφασμάτων , εσωρούχων,πυζαμών, εξωρούχων παιδικών γυναικείων και ανδρικών , καλτσών κτλ.
την Βιομηχανική παραγωγή κι’ εμπορία ειδών που αφορούν την παιδική ηλικία, ειδών βαπτίσεως , βρεφοανάπτυξης, ειδών για τον εξοπλισμό βρεφικών και παιδικών δωματίων κι’ άλλων παρεμφερών ειδών.
την ίδρυση καταστημάτων Λιανικής πώλησης για την διάθεση των παραγόμενων ή και άλλων προϊόντων .

Η MINERVA , στην νεοιδρυθείσα εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 64% , τα τρία μέλη της οικογένειας Δ.Σκενδέρογλου συμμετέχει με ποσοστό 36%.

Στόχος της συγκεκριμένης επένδυσης , η ενίσχυση της παρουσίας της MINERVA μέσω του Ομίλου στην αγορά κυρίως των παιδικών εσωρούχων, εξωρούχων , ειδών παιδικών δωματίων κι’ άλλων παρεμφερών προϊόντων.

2005 – η MINERVA ιδρύει δύο καταστήματα Λιανικής Πώλησης στα Εμπορικά Κέντρα COSMOS στην Θεσσαλονίκη και στο THE MALL στην Αθήνα, στοχεύοντας στην παρουσίαση του συνόλου της πλούσιας κι’ ανανεωμένης γκάμας των προϊόντων που δημιουργεί και παράγει , άμεσα στο καταναλωτικό κοινό.

2011 – η MINERVA ιδρύει ένα νεο καταστήματα Λιανικής Πώλησης στη Λάρισα.

2013 – η MINERVA ιδρύει τρία νέα καταστήματα Λιανικής Πώλησης στήν Αθήνα, στον Πειραιά και στον Βόλο.

2014 – η MINERVA ιδρύει τέσσερα νέα καταστήματα Λιανικής Πώλησης στήν Αθήνα (2), στα Ιωάννινα και την Αλεξανδρούπολη.

2015 – η MINERVA ιδρύει δύο νέα καταστήματα Λιανικής Πώλησης στήν Θεσσαλονίκη (Mega Outlet & One Salonica).

2016 – η MINERVA ιδρύει τρία νέα καταστήματα Λιανικής Πώλησης στή Ρόδο, στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

2017 – η MINERVA ιδρύει ένα καταστήμα Λιανικής Πώλησης στον Πύργο Ηλείας.

2018 – η MINERVA ιδρύει τρία νέα καταστήματα Λιανικής Πώλησης στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα και στην Καρδίτσα.