Ετήσια Οικονομική Έκθεση – 31 12 2021 (pdf, zip, iXBRL viewer)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 12 2021 – pdf

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 12 2021 – zip

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 12 2021 – ESEF iXBRL viewer zip