Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική Αμοιβών

‘Εκθεση Αποδοχών Ορκωτού 2019

‘Εκθεση Αποδοχών 2020

Πολιτική Καταλληλότητας  

Η Εταιρεία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1  και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με  το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 15η Ιουλίου 2021, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τετραετή  θητεία, συγκροτήθηκε αυθημερόν (15/7/2021) σε σώμα ως ακολούθως:

Είναι συνταξιούχος, έχει εργαστεί από το 1954 έως το 2001 σε διάφορα τμήματα της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. με τελευταία της αρμοδιότητα αυτήν της Προϊσταμένης του Τμήματος Πλεκτηρίου. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος της εταιρείας.

Έχει σπουδάσει Χημεία στο Πανεπιστήμιο Birmingham της Αγγλίας.

Εργάσθηκε στην Εταιρία από το 1971 έως το 2020.

Γεννήθηκε το 1970 και έχει σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες στο American University του Λονδίνου.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο LAMAR UNIVERSITY, BEAUMONT, TEXAS, στις Η.Π.Α., σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA). Παρακολούθηση πολλών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα ελεγκτικής, management, marketing, πωλήσεων, εξαγωγών, δημοσίων σχέσεων, κ.λ.π.

Σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.Ε.). Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Σωματομετρίας, Μέλος του Δ.Σ. του κλαδικού Κ.Ε.Κ. “ΕΝΔΥΣΗ”, καθώς και Μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών της EURATEX (Ευρωπαϊκό Όργανο Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Έχει μεγάλη εμπειρία εκπόνησης πολλών μελετών που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών του κλάδου ένδυσης και έχει δημοσιεύσει άρθρα οικονομικού & κλαδικού (κλωστ/ργια-ένδυση) περιεχομένου σε διάφορες οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και προσωπικού ως Γενικός Διευθυντής του Σ.Ε.Π.E.Ε. που εκπροσωπεί 300 επιχειρήσεις ένδυσης, και έχει τέλος μεγάλη εμπειρία από την συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια φορέων και εταιριών καθώς και ως σύμβουλος και ελεγκτής επιχειρήσεων του κλάδου.

Γεννήθηκε το 1957 και είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολογίας- Κλωστοϋφαντουργίας-Πλεκτικής της Ανώτατης Σχολής Ρηνανίας Βεστφαλίας της Γερμανίας.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην MINERVA και σήμερα κατέχει τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης.

Γεννήθηκε το 1969 και προΐσταται του Οικονομικού Τμήματος.

Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει προσληφθεί στην εταιρεία στο τέλος του 2001 και έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, δεκατρία χρόνια.

O Παναγιώτης Δαγδαλένης γεννήθηκε το 1983 στην Θεσσαλονίκη.

Kατέχει άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α τάξης (Αρ. Αδ.: 112593), και από το 2019 είναι πιστοποιημένος ελεγκτής κατά της απάτης (Αριθμός Μέλους 832899) από τον διεθνή οργανισμό ACFE – (Association of Certified Fraud Examiners) με έδρα το Austin του Τέξας.

Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον οικονομικό και ελεγκτικό τομέα, με συμμετοχή σε πλήθος τακτικών ελέγχων, εταιρειών όπου εφαρμόζονταν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, της ελεγκτικής εταιρείας BDO Hellas,από το 2007 έως τον Μάρτιο του 2014.

Από τον Απρίλιο του 2014 έως τα τέλη του 2017, εργάσθηκε ως λογιστικός και φορολογικός σύμβουλος στην εταιρεία Β. Καράογλου ΑΕ, Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων.

Από τον Ιανουάριο του 2018 κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας Family Supermarket ΑΕ.

Είναι απόφοιτος των Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – τμήμα Λογιστικής (1996) και κατέχει άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού  Α’ τάξης.  Από τον Μάιο του 1996 έως και τον Δεκέμβριο του 2003 εργάσθηκε σε διάφορες εταιρείες ως Λογιστής, ενώ παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 1998 έως σήμερα, διατηρεί Λογιστικό Γραφείο και έχει συνεργασθεί με πλήθος Ανωνύμων Εταιρειών.

Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, κάτοικος  Θεσσαλονίκης , οδός Γιαννιτσών 202, Μενεμένη, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 738875 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ. 046730180, της Δ.Ο.Υ.  Δ΄ Θεσσαλονίκης ,  Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επίσης έχουν εκλεχθεί και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία μπορούν να αναπληρώσουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών.

Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλη είναι τα κάτωθι :

1) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ κάτοικος Θεσ/νίκης οδός Λεωφ. Νίκης 77,κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 234637 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ 121926138, της Δ ΔΟΥ Θεσ/νίκης Αναπληρωματικό Μέλος .

2) Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ κάτοικος Θεσ/νίκης οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα ,κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 711319 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ 139987527, της Ζ ΔΟΥ Θεσ/νίκης Αναπληρωματικό Μέλος .

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται τετραετής με έναρξη την 15η Ιουλίου 2021 και λήξη την 14η Ιουλίου 2025.