Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική Αμοιβών

‘Εκθεση Αποδοχών Ορκωτού 2019

‘Εκθεση Αποδοχών 2020

Έκθεση Αποδοχών ΔΣ 2021

Νεα Πολιτική Αποδοχών (από 1/1/23 μέχρι 31/12/26)

Πολιτική Καταλληλότητας

Η Εταιρεία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1  και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με  το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 15η Ιουλίου 2021, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τετραετή  θητεία, συγκροτήθηκε αυθημερόν (15/7/2021) σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
Είναι συνταξιούχος, έχει εργαστεί από το 1954 έως το 2001 σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας, με τελευταία της αρμοδιότητα αυτήν της Προϊσταμένης του Τμήματος Πλεκτηρίου.

Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Έχει σπουδάσει Χημεία στο Πανεπιστήμιο Birmingham της Αγγλίας. Εργάσθηκε στην Εταιρεία από το 1971 ως το 2020 και έχει διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας επί σειρά ετών.

Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
Γεννήθηκε το 1970 και έχει σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες στο American University του Λονδίνου. Στην Εταιρεία εργάζεται επί σειρά ετών και έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο LAMAR UNIVERSITY, BEAUMONT, TEXAS, στις Η.Π.Α., σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA). Παρακολούθηση πολλών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα ελεγκτικής, management, marketing, πωλήσεων, εξαγωγών, δημοσίων σχέσεων, κ.λ.π.
Σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.Ε.). Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Σωματομετρίας, Μέλος του Δ.Σ. του κλαδικού Κ.Ε.Κ. “ΕΝΔΥΣΗ”, καθώς και Μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών της EURATEX (Ευρωπαϊκό Όργανο Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Έχει μεγάλη εμπειρία εκπόνησης πολλών μελετών που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών του κλάδου ένδυσης και έχει δημοσιεύσει άρθρα οικονομικού & κλαδικού (κλωστ/ργια-ένδυση) περιεχομένου σε διάφορες οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και προσωπικού ως Γενικός Διευθυντής του Σ.Ε.Π.E.Ε. που εκπροσωπεί 300 επιχειρήσεις ένδυσης, και έχει τέλος μεγάλη εμπειρία από την συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια φορέων και εταιριών καθώς και ως σύμβουλος και ελεγκτής επιχειρήσεων του κλάδου.

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Γεννήθηκε το 1957 και είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολογίας- Κλωστοϋφαντουργίας-Πλεκτικής της Ανώτατης Σχολής Ρηνανίας Βεστφαλίας της Γερμανίας. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην ΜΙΝΕΡΒΑ και κατέχει επί σειρά ετών τη θέση της Γενικής Διεύθυνσή της Εταιρείας.

Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σήμερα κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας. Έχει προσληφθεί στο τέλος του 2001 και έχει μεγάλη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
O Παναγιώτης Δαγδαλένης γεννήθηκε το 1983 στην Θεσσαλονίκη.
Κατέχει άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης (Αρ. Αδ.: 112593), και από το 2019 είναι πιστοποιημένος ελεγκτής κατά της απάτης (Αριθμός Μέλους 832899) από τον διεθνή οργανισμό ACFE – (Association of Certified Fraud Examiners) με έδρα το Austin του Τέξας. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον οικονομικό και ελεγκτικό τομέα, με συμμετοχή σε πλήθος τακτικών ελέγχων, εταιρειών όπου εφαρμόζονταν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, της ελεγκτικής εταιρείας BDO Hellas, από το 2007 έως τον Μάρτιο του 2014. Από τον Απρίλιο του 2014 έως τα τέλη του 2017, εργάσθηκε ως λογιστικός και φορολογικός σύμβουλος στην εταιρεία Β. Καράογλου ΑΕ, Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων. Από τον Ιανουάριο του 2018 κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας FamilySupermarket ΑΕ.

Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Είναι απόφοιτος των Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – τμήμα Λογιστικής (1996) και κατέχει άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης. Από τον Μάιο του 1996 έως και τον Δεκέμβριο του 2003 εργάσθηκε σε διάφορες εταιρείες ως Λογιστής, ενώ παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 1998 έως σήμερα, διατηρεί Λογιστικό Γραφείο και έχει συνεργασθεί με πλήθος Ανωνύμων Εταιρειών.

Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η Κοντού Γεωργία του Δημητρίου γεννήθηκε το 1968 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Κατέχει άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης (Αρ. Αδ. 0023426) και Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) με Αριθμό Μητρώου 0039891. Έχει Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη από το Μάιο του 1995 με πλήθος εταιρειών με απλογραφικά & διπλογραφικά Βιβλία. Διαθέτει εμπειρία στον οικονομικό & ελεγκτικό τομέα .
Εργάσθηκε ως λογιστικός και φορολογικός Σύμβουλος στις παρακάτω εταιρείες :
• ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΗΚΑΣ ΕΠΕ από τον Δεκέμβριο του 2000.
• ΚΑΤΕΙΚΟΝΑ ΜΕΠΕ από τον Ιανουάριο του 2002.
• ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ από τον Μάιο του 2019.
• ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟΥ – ΔΟΥΚΑ ΙΚΕ από τον Ιανουάριο του 2018.
• ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΛΑΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ από τον Ιανουάριο του 2015.
• ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΙΚΕ από τον Φεβρουάριο του 2015.

Επίσης έχουν εκλεχθεί και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία μπορούν να αναπληρώσουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών.

Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλη είναι τα κάτωθι :

1) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ κάτοικος Θεσ/νίκης οδός Λεωφ. Νίκης 77,κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 234637 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ 121926138, της Δ ΔΟΥ Θεσ/νίκης Αναπληρωματικό Μέλος .

2) Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ κάτοικος Θεσ/νίκης οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα ,κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 711319 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ 139987527, της Ζ ΔΟΥ Θεσ/νίκης Αναπληρωματικό Μέλος .

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται τετραετής με έναρξη την 15η Ιουλίου 2021 και λήξη την 14η Ιουλίου 2025.