Διευθυντικά Στελέχη

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
Είναι συνταξιούχος, έχει εργαστεί από το 1954 έως το 2001 σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας, με τελευταία της αρμοδιότητα αυτήν της Προϊσταμένης του Τμήματος Πλεκτηρίου.

Α’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
Γεννήθηκε το 1970 και έχει σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες στο American University του Λονδίνου. Στην Εταιρεία εργάζεται επί σειρά ετών και έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Γεννήθηκε το 1957 και είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολογίας- Κλωστοϋφαντουργίας-Πλεκτικής της Ανώτατης Σχολής Ρηνανίας Βεστφαλίας της Γερμανίας. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην ΜΙΝΕΡΒΑ και κατέχει επί σειρά ετών τη θέση της Γενικής Διεύθυνσή της Εταιρείας.

Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σήμερα κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας. Έχει προσληφθεί στο τέλος του 2001 και έχει μεγάλη προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Διευθυντής Παραγωγής
Γεννήθηκε το 1964 κάτοχος Πτυχίου Χημικού Μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζεται επί σειρά ετών στην Εταιρεία ως Διευθυντής Παραγωγής.

Διευθυντής Πωλήσεων
Γεννήθηκε το 1962 με σπουδές στο Marketing Management έχει εργαστεί στον κλάδο των πωλήσεων σε μεγάλες εταιρείες και από το 1996 κατέχει την θέση του Διευθυντή πωλήσεων της Εταιρείας.

Διευθυντής Πληροφορικής
Γεννήθηκε το 1964 με σπουδές στην Πληροφορική – Προγραμματισμό Η/Υ και Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και έχοντας μεγάλη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο της Πληροφορικής κατέχει από το 1995 την θέση του Διευθυντή Πληροφορικής.