Γενικές Συνελεύσεις

Ακολουθεί πίνακας με τις αποφάσεις και τις πρόσκλησεις των γενικών συνελεύσεων της εταιρίας σε χρονολογική σειρά. Επιλέγοντας την ημερομηνία από οποιαδήποτε γενική συνέλευση μπορείτε να δείτε τις αντίστοιχες προσκλήσεις & αποφάσεις.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2022

Έκθεση Αποδοχών ΔΣ 2021
Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών
Έκθεση Πεπραγμένων Ετους 2021 της Επιτροπής Ελέγχου
Νεα Πολιτική Αποδοχών
Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Αγγλικά)