Γενικές Συνελεύσεις

Ακολουθεί πίνακας με τις αποφάσεις και τις πρόσκλησεις των γενικών συνελεύσεων της εταιρίας σε χρονολογική σειρά. Επιλέγοντας την ημερομηνία από οποιαδήποτε γενική συνέλευση μπορείτε να δείτε τις αντίστοιχες προσκλήσεις & αποφάσεις.