Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος Ποσοστό
Εναλλαγή Ανεζουλάκη Ελένη (Κ.Ε.Μ.) ( 1 )
Ανεζουλάκη Ελένη (Κ.Ε.Μ.) 9,82
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή Λαδένη Αναστασία ( 1 )
Λαδένη Αναστασία 14,98
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή Λαδένη Ελένη ( 1 )
Λαδένη Ελένη 18,50
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή Λαδένης Παύλος ( 1 )
Λαδένης Παύλος 32,72
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή Free Float ( 1 )
Free Float 23,98
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή hidden 5
Εναλλαγή hidden 6
Εναλλαγή hidden 7
Εναλλαγή hidden 8
Εναλλαγή hidden 9