Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος Ποσοστό
Εναλλαγή 9,82 ( 1 )
Ανεζουλάκη Ελένη (Κ.Ε.Μ.) 9,82
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή 14,98 ( 1 )
Λαδένη Αναστασία 14,98
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή 18,50 ( 1 )
Λαδένη Ελένη 18,50
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή 32,72 ( 1 )
Λαδένης Παύλος 32,72
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή 23,98 ( 1 )
Free Float 23,98
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή hidden 5
Εναλλαγή hidden 6
Εναλλαγή hidden 7
Εναλλαγή hidden 8
Εναλλαγή hidden 9