Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος Ποσοστό
Ανεζουλάκη Ελένη (Κ.Ε.Μ.) 9,82
Λαδένη Αναστασία 14,98
Λαδένη Ελένη 18,50
Λαδένης Παύλος 32,72
Free Float 23,98
  • Σύνολο 100,00
Εναλλαγή hidden 1
Εναλλαγή hidden 2
Εναλλαγή hidden 3
Εναλλαγή hidden 4
Εναλλαγή hidden 5
Εναλλαγή hidden 6
Εναλλαγή hidden 7
Εναλλαγή hidden 8
Εναλλαγή hidden 9