Στόχοι

 

Η MINERVA είναι μια επιχείρηση που μετρά 65 χρόνια παρουσίας στον Κλάδο της Ενδύσεως όχι μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης  αλλά  στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
 
Βασική αρχή των δημιουργών τη εταιρείας  , που υπηρετήθηκε από το σύνολο των Διοικήσεων της όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε η παραγωγή προϊόντων σταθερά υψηλής ποιότητας , σε τιμές προσιτές .
 
Αποτέλεσμα της ακολουθούμενης αυτής βασικής στρατηγικής υπήρξε η καθιέρωση του προϊόντος στο ευρύ καταναλωτικό κοινό . Η εμπιστοσύνη του κόσμου είχε σαν συνέπεια τα προϊόντα να έχουν σταθερή ζήτηση και παρουσία στα σημαντικότερα σημεία λιανικής πώλησης τόσο των μεγάλων αστικών κέντρων όσο κι’ εκείνων της επαρχίας. Τα προϊόντα της MINERVA έντυσαν  γενιές ολόκληρες γι’αυτό και ο βαθμός αναγνωρισιμότητάς των  κατέχει υψηλό βαθμό . Πρόσφατα η   MINERVA  αναδείχθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο     Superbrands , θεσμό που έχει υιοθετηθεί σε 43 χώρες σ’ολο τον κόσμο , ως ένα αναγνωρίσιμο Superbrand με την επωνυμία  MINERVA –ΜΙΝΕΡΒΑΚΙΑ .
 
Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές των δεδομένων της αγοράς  , των προτιμήσεων,  των συνηθειών των καταναλωτών είναι συχνές και σημαντικά διαφοροποιημένες .
Με μοναδική επιδίωξη την συνέχιση της ανάπτυξης της εταιρείας μέσα στο ιδιαίτερα δύσκολο κι’ ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που λειτουργεί η  εταιρεία σήμερα η Διοίκηση της επιχείρησης καθιερώνει και υιοθετεί νέες στρατηγικές και νέα εργαλεία Διοίκησης .
 
Η  απαίτηση των καταναλωτών για  προϊόντα καλής ποιότητας, σε πλήθος συνεχώς   νέων σχεδίων και σε τιμές προσιτές , είχε σαν συνέπεια την αλλαγή της στρατηγικής της Διοίκησης .

Τα κύρια σημεία της νέας στρατηγικής είναι τα ακόλουθα :

□ Νέα προϊόντα που καλύπτουν τις νέες τάσεις της μόδας.

□ Ανάπτυξη ενός δυναμικού Δημιουργικού Τμήματος εντός της επιχείρησης που ερευνά τις νέες τάσεις , συλλαμβάνει νέες σχεδιαστικές ιδέες και προχωρεί μεθοδικά στην δημιουργία νέων προϊόντων.

□ Περιορισμός του απασχολούμενου προσωπικού στον παραγωγικό τομέα εντός των εγκαταστάσεων της και κάλυψη των παραγωγικών της αναγκών είτε με την αύξηση του προσωπικού στην θυγατρική της εταιρεία στην Ρουμανία είτε με ανάπτυξη των συνεργασιών με μονάδες τρίτων ( FACON ) στις χώρες της Βαλκανικής . Στόχος η μεγαλύτερη δυνατή μείωση του παραγωγικού κόστους των προϊόντων , όπου το εργατικό κόστος αποτελεί  σημαντικό μέρος του συνολικού παραγωγικού κόστους.

□ Αναδιοργάνωση των Τμημάτων της εταιρείας με στόχο την αξιοποίηση  του μέγιστου των δυνατοτήτων του προσωπικού σε συνθήκες συνεχών αλλαγών.

Η νέα  στρατηγική που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και που συνεχώς ενισχύεται , θεωρείται ότι συνετέλεσε στο γεγονός η εταιρεία  να  κατορθώσει να υπερπηδήσει τις δυσκολίες ,που έφεραν σε δυσχερή θέση πολλές μεγαλύτερης δύναμης επιχειρήσεις του κλάδου.
 
Στηριζόμενη η Διοίκηση της εταιρείας ,στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων της και στην αναμενόμενη σταδιακή  βελτίωση της οικονομικής κατάστασης , προβλέπει για την τρέχον έτος αύξηση του τζίρου της τάξεως του 6%-7% με αύξηση και των κερδών της.
 
Η Διοίκηση της εταιρείας , γνωρίζει ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2006, προέβη στην αγορά ενός ακινήτου στο Μαρούσι Αθηνών, προκειμένου να στεγάσει τα γραφεία του Υποκαταστήματος Αθηνών.
 
Προωθούνται οι εξής κινήσεις :


·    Ολοκλήρωση του αναπτυξιακού της προγράμματος με έμφαση στη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων παραγωγής και την εναρμόνιση τους με τις νέες τάσεις της μόδας και της αγοράς.


·    Συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος στη θυγατρική ‘Minco’ της Ρουμανίας με απώτερο στόχο την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους.


·  Διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων στην εγχώρια αγορά και ιδιαίτερα στη περιοχή της Νότιας Ελλάδας.

·    Προσανατολισμός στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με ξένους οίκους για την ενίσχυση της υπάρχουσας εξαγωγικής της δραστηριότητας.


·    Προώθηση της προβολής προϊόντων στην περιοχή της Αττικής όπου υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρίας .


·    Εμπλουτισμός της γκάμας με προϊόντα που έχουν απήχηση σε νεαρά ηλικιακά στρώματα καταναλωτών.


·    Συνέχιση των επενδύσεων σε ERP τεχνολογίες  με στόχο τη μείωση του χρόνου σχεδιασμού – παραγωγής – εκτέλεσης.