Θυγατρικές & Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

 

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD


2018 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 


2017 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

2016 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2015 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2015 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2014 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2014 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.

 

2018 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

2017 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2016 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2016 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2015 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2015 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2014 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2014 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2013 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2013 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2012 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2012 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2011 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2011 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

2010 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2010 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

2009 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2008 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2007 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2006 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

MINCO ROMANIA SRL

 

2018 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

2017 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


2016 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

2015 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

2014 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

2013 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ