Θυγατρικές & Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

 

J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD


2020 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 


2019 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 


2018 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 


2017 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

2016 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2015 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2015 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2014 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2014 J & B LADENIS BROS MINERVA CYPRUS LTD ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.

 

2020 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2019 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2018 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2017 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2016 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2016 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2015 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2015 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. (www.prettybaby.gr) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2014 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2014 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2013 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2013 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2012 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2012 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2011 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2011 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

2010 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2010 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

2009 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2008 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2007 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2006 ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

MINCO ROMANIA SRL

 

2020 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

2019 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

2018 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

2017 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


2016 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

2015 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

2014 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

2013 MINCO ROMANIA SRL ΣΤΟΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ