Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 2021

Οικονομικές Εκθέσεις


2021 / 6Μ - Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

 
 


2020 / 12Μ - Ετήσια Οικονομική Έκθεση

 
 

2020 / 6Μ - Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση