Ετήσιες Εκθέσεις

Έτος Ημερομηνία Έκδοσης Όνομα Αρχείο
2020 31-12-2020 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2019 30-06-2020 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2018 25-04-2019 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2017 27-04-2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2016 28-04-2017 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2015 31-03-2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2014 31-03-2015 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2013 31-03-2014 Ετήσια Οικονομική 'Εκθεση Download
2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2010 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2009 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2008 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download
2006 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Download