Διευθυντικά Στελέχη


    ΛΑΔΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος


    ΛΑΔΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Βασιλείου - Αντιπρόεδρος


    ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - Γενικός Διευθυντής


    ΚΟΥΡΟΥΒΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Οικονομικός Διευθυντής


    ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Διευθυντής Παραγωγής


    ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Υπεύθυνος της Εμπορικής Διεύθυνσης


    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Διευθυντής Τμήματος Πληροφορικής