Κουρουβέης Δημήτριος

Διοικητικό Συμβούλιο

Επαφή

Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

 

Γεννήθηκε το 1969 και προΐσταται του Οικονομικού Τμήματος.

 

Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Έχει προσληφθεί στην εταιρεία στο τέλος του 2001 και έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, δεκατρία χρόνια.