Λαδένη Αναστασία

Διοικητικό Συμβούλιο

Επαφή

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

 

Είναι συνταξιούχος, έχει εργαστεί από το 1954 έως το 2001 σε διάφορα τμήματα της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. με τελευταία της αρμοδιότητα αυτήν της Προϊσταμένης του Τμήματος Πλεκτηρίου. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος της εταιρείας.