Δαγδαλένης Παναγιώτης

Διοικητικό Συμβούλιο

Επαφή

Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

 

O Παναγιώτης Δαγδαλένης γεννήθηκε το 1983 στην Θεσσαλονίκη.

Kατέχει άδεια ασκήσεως Λογιστή – Φοροτεχνικού Α τάξης (Αρ. Αδ.: 112593), και από το 2019 είναι πιστοποιημένος ελεγκτής κατά της απάτης (Αριθμός Μέλους 832899) από τον διεθνή οργανισμό ACFE – (Association of Certified Fraud Examiners) με έδρα το Austin του Τέξας.

Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον οικονομικό και ελεγκτικό τομέα, με συμμετοχή σε πλήθος τακτικών ελέγχων, εταιρειών όπου εφαρμόζονταν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, της ελεγκτικής εταιρείας BDO Hellas,από το 2007 έως τον Μάρτιο του 2014.

Από τον Απρίλιο του 2014 έως τα τέλη του 2017, εργάσθηκε ως λογιστικός και φορολογικός σύμβουλος στην εταιρεία Β. Καράογλου ΑΕ, Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων.

Από τον Ιανουάριο του 2018 κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας Family Supermarket ΑΕ.