Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πολιτική Αμοιβών

 

'Εκθεση Αποδοχών Ορκωτού 2019

 

'Εκθεση Αποδοχών 2020

 

 Πολιτική Καταλληλότητας

 

 

 

Η Εταιρεία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1  και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με  το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 15η Ιουλίου 2021, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τετραετή  θητεία, συγκροτήθηκε αυθημερόν (15/7/2021) σε σώμα ως ακολούθως:

 

1)      Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μουστακλή 3, Πυλαία, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 259203 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 103996329, της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος ,  Εκτελεστικό μέλος.

 

2)      Λαδένη Ελένη συζ. Φιλίππου Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 710180 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 063388736, της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης,  Μη  Εκτελεστικό Μέλος.

 

3)      Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής ,  οδός Πατριάρχου Γρηγορίου  Έ  6  κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 366952 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ  036940857, της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης,  Ά' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.

 

4)      Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γρηγορίου Ε’ 14, κάτοχος του με αριθμό  ΑΜ 689815  Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 027410511 της Δ.Ο.Υ. Ζ'  Θεσσαλονίκης,   Β΄  Αντιπρόεδρος  Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

5)      Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καμπουρίδου 31, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 749977 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 032313686 της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,  Εκτελεστικό Μέλος.

 

6)      Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 36, Αμπελόκηποι, κάτοχος του με αριθμό ΑK 890912 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ. 054786612 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

 

7)      Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη , κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Ερμού 46 κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 161622 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ. 111839705, της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

8)      Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, κάτοικος Σίνδου Θεσ/νίκης, οδός Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 862833 Δ.Α.Τ  με Α.Φ.Μ. 073535435, της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης ,  Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος .

 

9)      Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, κάτοικος  Θεσσαλονίκης , οδός Γιαννιτσών 202, Μενεμένη, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 738875 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ. 046730180, της Δ.Ο.Υ.  Δ΄ Θεσσαλονίκης ,  Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

 

 

Επίσης έχουν εκλεχθεί και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία μπορούν να αναπληρώσουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών.

 

 

 

Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλη είναι τα κάτωθι :

 

 

 

1) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ κάτοικος  Θεσ/νίκης  οδός Λεωφ. Νίκης 77,κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 234637 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ 121926138, της Δ  ΔΟΥ Θεσ/νίκης Αναπληρωματικό Μέλος .

 

2) Φιλίππου Αλέξανδρος  του Μιχαήλ κάτοικος  Θεσ/νίκης  οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα ,κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 711319 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ 139987527, της Ζ  ΔΟΥ Θεσ/νίκης Αναπληρωματικό Μέλος .

 

 

 

 Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται τετραετής  με έναρξη την 15η Ιουλίου 2021  και λήξη την 14η  Ιουλίου   2025. 

 

 
 
 
 
 
Όνομα Θέση
Λαδένη Αναστασία Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό μέλος
Λαδένη Ελένη Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λαδένης Παύλος Ά' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Σιούγγαρης Ιωάννης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ασλανίδης Θεόφιλος Β΄ Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κουρουβέης Δημήτριος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αποστολίδης Χρήστος Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δαγδαλένης Παναγιώτης Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κοντού Γεωργία Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος