Ανακοίνωση - 08/05/2015

 

Ανακοίνωση - Η Εταιρεία Αφοί Ι & Β Λαδένης Α.Ε. “ MINERVA “ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι   ολοκληρώθηκε  και πιστοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Θυγατρικής εταιρείας  ΕΛΕΤΕΝ...