Ανακοινώσεις ΧΑ

Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ.

 

Εκλογή Μελών Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Συγκρότηση σε Σώμα.

 

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου και Συγκρότηση σε Σώμα.

 

Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε Σώμα

 

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 15η Ιουλίου 2021.

 

 Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου ως προς την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2020.

 

Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της, η Εταιρία Αφοι Ι & Β Λαδένης Α.Ε. “ MINERVA “ γνωστοποιεί την τροποποίηση της  ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Νέα ημερομηνία  ορίζεται η Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.

 

Οικονομικό Ημερολόγιο - 2018

 

Ανακοίνωση - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2017

 

Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους Καταγωγής

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

 

 

Ανακοίνωση - Η Εταιρεία Αφοί Ι & Β Λαδένης Α.Ε. “ MINERVA “ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι   ολοκληρώθηκε  και πιστοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Θυγατρικής εταιρείας  ΕΛΕΤΕΝ...

 

 

Ανακοίνωση - Οικονομικό Ημερολόγιο 2015

 

 

Ανακοίνωση - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.

 

 

Τροποποίση Οικονομικού Ημερολογίου

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση - Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

 

 

Ανακοίνωση - Γνωστοποίηση Διενέργειας Συναλλαγών

 

 

Ανακοίνωση - Φορολογικό Πιστοποιητικό

 

 

Ανακοίνωση - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

 

 

Ανακοίνωση - Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

 

Ανακοίνωση βαση των διατάξεων του Ν.3556/2007

Πληρωμή Μερίσματος Έτους 2009

Ανακοινωση βαση των διατάξεων του Ν.3556/2007

Πληρωμή Μερίσματος Χρήσεως 2008