Ανακοινώσεις

Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ.

 

Εκλογή Μελών Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Συγκρότηση σε Σώμα.

 

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου και Συγκρότηση σε Σώμα.

 

Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε Σώμα

 

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 15η Ιουλίου 2021.

 

 Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Η εταιρεία Αφοί Ι & Β Λαδένης Α.Ε.  “MINERVA” ,  ανακοινώνει ότι ξεκίνησε  την  λειτουργία  του νέου καταστήματος λιανικής πώλησης, στην πόλη της Αθήνας   και επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 136.

 

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση - 31 12 2020

Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ' Τριμήνου 2020

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

 
 
 
 

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.-ΜΙΝΕRVΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ σε Τακτική  Γενική Συνέλευση.

 

 
 

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου ως προς την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση- 31 / 12 /2019

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2020.

 

Ανακοίνωση - Μέτρα για την εξάλειψη του COVID-19.

 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση - 6Μ 2019

 

Ανακοίνωση για / Εισαγωγή Μετοχών από Μετατροπή Μετοχών Άλλης Κατηγορίας / Προσωρινή Παύση Διαπραγμάτευσης.

 

 

Ανακοίνωση